วิธีการสั่งซื้อ

ท่านสามารถสอบถาม และทดลองผลิตภัณฑ์ ได้ที่ 081-4673726 และ bangkokcoating2007@gmail.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล และต่างจังหวัด (อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)


ทั้งนี้ลูกค้าสามารถส่งข้อมูล+รูปภาพ ได้ที่

bangkokcoating2007@gmail.com

Visitors: 101,394