Bangkokcoating+eco-bc japan

เมื่อ วันที่ 24/07/16 -28/07/16 ที่ผ่านมา คณะจากประเทศญี่ปุ่นได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและอบรมความรู้เพิ่มเติม กับ เจ้าหน้าที่ใน ประเทศไทย

 

Visitors: 101,395