เกี่ยวกับเรา

Bangkokcoating  ให้บริการระบบ นาโน โค้ดติ้ง ซิสเต็ม ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า ความประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าบำรุงรักษา ความสะอาดของสถานที่ ความงดงามของสถานที่ และการลดการใช้แรงงานลง เป็นต้น   

เริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่มี 4 ฤดู ได้แก่ (1) ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค - พ.ค) 3 เดือน (2) ฤดูร้อน (มิ.ย - ส.ค) 3 เดือน (3) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย - พ.ย) 3 เดือน และ (4) ฤดูหนาว (ธ.ค - ก.พ) 3 เดือน จึงมีการการคิดค้นสารเคลือบกระจกเพื่อป้องกันความร้อนและแสงอุตราไวโอเลต (IR+UV) โดยเริ่มแรก บริษัทแห่งหนึ่งได้รับสัมประทานในการทำตู้โทรศัพท์ สาธารณะ (เป็นตู้และมีกระจกเหมือนบ้านเรา) และบริษัทดังกล่าวได้สำรวจการใช้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะดังกล่าว พบว่าในช่วงฤดูร้อน มิ.ย - ส.ค กลับมีผู้มาใช้บริการน้อยมาก  จึงได้หาเหตุผลว่าเพราะอะไร และเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุมาจากอากาศที่ร้อน โดยเฉพาะถ้าไปอยู่ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะดังกล่าวจะทำให้ร้อนมากขึ้นหลายเท่า โดยเฉพาะ 4 - 5 ปี ที่ผ่านมานี้ โดยความร้อนเคยขึ้นไปถึง 40 องศา ถือว่าร้อนมากสำหรับคนญี่ปุ่น อาจทำให้คนเสียชีวิตได้ เนื่องด้วย วิกฤตการณ์ เอลนีโญ (เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก) เมื่อทางบริษัทได้ทราบเหตุผลดังกล่าวจึงหาวิธีคิดค้นที่จะทำให้ตู้โทรศัพท์ สาธารณะดังกล่าวเย็นลง โดยใช้วิธีการเคลือบผิวกระจกด้านใน ซึ่งจะต้องไม่มืด และป้องกันรังสี UV ได้ด้วย ทั้งนี้ได้มีการทดสอบและแก้ไขมาเป็นระยะ ๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดผ่านการทดสอบ ทั้งเครื่องมือวัดค่า รวมทั้งมีการสอบถามผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ และรายการโทรทัศน์ชื่อดังของ N.H.K  ที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิความร้อน และรังสี UV ด้วยเหตุนี้จึงมีนโยบายให้ขยายตลาดในกลุ่มประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย

 

จึงอยากขอเสนอให้ลูกค้าที่ประสพปัญหาอากาศร้อน ช่วยลองพิจารณาผลิตภัณฑ์ ของ เรา ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก สำหรับประเทศไทย ที่มีอากาศร้อนเกือบตลอดปี

Visitors: 99,519