เกี่ยวกับเรา

bangkokcoating  ให้บริการ ระบบ นาโน โค้ดติ้ง ซิสเต็ม จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า ความประหยัดค่าใช้จ่าย(ค่าไฟฟ้า  ค่าบำรุงรักษา  ความสะอาดของสถานที่  ความงดงามของสถานที่ ลดการใช้แรงงานลง เป็นต้น)   

  ประเทศญี่ปุ่นจะมี 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ(มี.ค - พ.ค)3 เดือน ฤดูร้อน (มิ.ย - ส.ค)3เดือน ฤดูใบไม้ร่วง(ก.ย - พ.ย)3เดือน ฤดูหนาว(ธ.ค - ก.พ)3เดือน

 การคิดค้นสารเคลือบกระจกเพื่อป้องกันความร้อนและแสงอุตราไวโอเลต(IR+UV) โดยเริ่มแรก บริษัทแห่งหนึ่งได้รับสัมประทานในการทำตู้โทรศัพท์ สาธารณะ (เป็นตู้และมีกระจกเหมือนบ้านเรา) และบริษัทดังกล่าว  ได้สำรวจการใช้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะดังกล่าว กับพบว่า ในช่วงฤดูร้อน มิ.ย -ส.ค กลับมีผู้มาใช้บริการน้อยมาก  จึงได้หาเหตุผล ว่าเพราะอะไร จึงเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นมาว่า สาเหตุมาจากอากาศที่ร้อน โดยเฉพาะถ้าไปอยู่ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ดังกล่าวจะทำให้ร้อนมากขึ้นหลายเท่า โดยเฉพาะ 4-5 ปี ที่ผ่านมานี้ โดยความร้อนเคยขึ้นไปถึง 40 องศา โดยถือว่าร้อนมาก สำหรับคนญี่ปุ่น อาจทำให้คนเสียชีวิตได้ เนื่องด้วย วิกฤตการณ์ เอลนีโญ(เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก)  เมื่อทางบริษัทได้ทราบเหตุผลดังกล่าวจึง หาวิธีคิดค้น ที่จะทำให้ตู้โทรศัพท์ สาธารณะ ดังกล่าวเย็นลง โดยใช้วิธีการเคลือบผิวกระจก ด้านใน และจะต้องไม่มืด และป้องกันรังสี uv ได้ด้วยและได้ทดสอบและแก้ไขมาเป็นระยะๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดผ่านการทดสอบ ทั้งเครื่องมือวัดค่า และสอบถามผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ และ รายการโทรทัศน์ชื่อดังของ N.H.K  ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิ ความร้อนและรังสี UV    ด้วยเหตุนี้จึงมีนโยบายให้ขยายตลาดในกลุ่มประเทศที่มีอากาศร้อน เช่น ประเทศไทย

 จึงอยากขอเสนอให้ลูกค้าที่ประสพปัญหาอากาศร้อน ช่วยลองพิจารณาผลิตภัณฑ์ ของ เรา ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก สำหรับประเทศไทย ที่มีอากาศร้อนเกือบตลอดปี.

Visitors: 81,099