เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ็น 2007 ได้เริ่มเปิดดำเนินงาน ตั้งแต่ปี 2550 ด้วยทุน จดทะเบียน 2,000,000 บาท โดยการ ร่วมทุน กับ ญี่ปุ่น(Mr.nakajimaya yuji) นำเข้าและให้บริการ ระบบ นาโน โค้ดติ้ง ซิสเต็ม จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ ความคุ้มค่า ความประหยัดค่าใช้จ่าย(ค่าไฟฟ้า  ค่าบำรุงรักษา  ความสะอาดของสถานที่  ความงดงามของสถานที่ ลดการใช้แรงงานลง เป็นต้น)   

  ประเทศญี่ปุ่นจะมี 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ(มี.ค - พ.ค)3 เดือน ฤดูร้อน (มิ.ย - ส.ค)3เดือน ฤดูใบไม้ร่วง(ก.ย - พ.ย)3เดือน ฤดูหนาว(ธ.ค - ก.พ)3เดือน

 การคิดค้นสารเคลือบกระจกเพื่อป้องกันความร้อนและแสงอุตราไวโอเลต(IR+UV) โดยเริ่มแรก บริษัทแห่งหนึ่งได้รับสัมประทานในการทำตู้โทรศัพท์ สาธารณะ (เป็นรูปตู้และมีกระจกเหมือนบ้านเรา) และบริษัทดังกล่าว  ได้สำรวจการใช้บริการตู้โทรศัพท์สาธารณะดังกล่าว กับพบว่า ในช่วงฤดูร้อน มิ.ย -ส.ค กลับมีผู้มาใช้บริการน้อยมาก  จึงได้หาเหตุผล ว่าเพราะอะไร จึงเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นมาว่า สาเหตุมาจากอากาศที่ร้อน โดยเฉพาะถ้าไปอยู่ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ดังกล่าวจะทำให้ร้อนมากขึ้นหลายเท่า โดยเฉพาะ 4-5 ปี ที่ผ่านมานี้ โดยความร้อนเคยขึ้นไปถึง 40 องศา โดยถือว่าร้อนมาก สำหรับคนญี่ปุ่น อาจทำให้คนเสียชีวิตได้ เนื่องด้วย วิกฤตการณ์ เอลนีโญ(เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก)  เมื่อทางบริษัทได้ทราบเหตุผลดังกล่าว จึงได้ว่าจ้าง ให้บริษัท sketch japan หาวิธีคิดค้น ที่จะทำให้ตู้โทรศัพท์ สาธารณะ ดังกล่าวเย็นลง โดยใช้วิธีการเคลือบผิวกระจก ด้านใน และจะต้องไม่มืด และป้องกันรังสี uv ได้ด้วยและได้ทดสอบและแก้ไขมาเป็นระยะๆ จนได้ผลิตภัณฑ์ ที่ดีที่สุดผ่านการทดสอบ ทั้งเครื่องมือวัดค่า และสอบถามผู้คนที่เข้ามาใช้บริการ และ รายการโทรทัศน์ชื่อดังของ N.H.K  ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดอุณหภูมิ ความร้อนและรังสี UV    ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัท sketch japan จึงได้ขยายตลาดเข้ามาในโซนเอเชียใต้ ซึ่งมีอากาศร้อนเกือบตลอดทั้งปี

 จึงอยากขอเสนอให้ลูกค้าที่ประสพปัญหาอากาศร้อน ช่วยลองพิจารณาผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามาก สำหรับประเทศไทย ที่มีอากาศร้อนเกือบตลอดปี.

Visitors: 58,719