อมรมพนักงาน

ขั้นตอนการอบรมพนักงานก่อนเริมปฏิบัติงาน (หมายเลขข้อตามภาพเลยครับ)

1. การอบรมพนักงานใหม่

2. ให้พนักงานใหม่ลองปฏิบัติจริง

3. เป็นการทำความสะอาดและติด masking tape ห้องลูกค้า ศุภาลัยริเวอร์รีสอร์ท เจริญนคร

4. การทำความสะอาดและติด masking tape ห้องลูกค้า ศุภาลัยริเวอร์รีสอร์ท เจริญนคร

5. เริ่มการ coating

          

 

 

Visitors: 99,517