อมรมพนักงาน

ภาพ    1. เป็นการอบรมพนักงานใหม่

          2.เป็นภาพให้พนักงานใหม่ลองปฏิบัติจริง

          3. เป็นการทำความสะอาดและติด masking tape ห้องลูกค้า ศุภาลัยริเวอร์รีสอร์ท เจริญนคร

          4. เป็นการทำความสะอาดและติด masking tape ห้องลูกค้า ศุภาลัยริเวอร์รีสอร์ท เจริญนคร

          5. เริ่มการ coating

          

 

 

Visitors: 81,098