ขั้นตอนการเริ่มงาน

ขั้นตอนการเริ่มปฏิบัติงาน (หมายเลขข้อตามภาพเลยครับ)

1. การจัดเตรียมเครื่องมือ

2. วัดพื้นที่ coating

3. ทำความสะอาดและติด masking tape

4. ผสมน้ำยา coating

5. น้ำยา coating

6. ด้านซ้ายมือ coating แล้ว ด้านขวา ยังไม่ได้ coating ความโปร่งใส ไม่ได้แตกต่างกันมาก

5. น้ำยา coating

6. ด้านซ้ายมือ coating แล้ว ด้านขวา ยังไม่ได้ coating ความโปร่งใส ไม่ได้แตกต่างกันมาก 


หมายเหตุ: ภาพจากการปฏิบัติงานที่อิสสระ คอนโดมิเนียม ลาดพร้าว

Visitors: 100,444