เคลือบรักษาความสะอาดด้วยตัวเอง (Self-Cleaning)

เป็นการเคลือบสาร self cleanning  บนกระจก  • Scan0002.jpg
    น้ำยา..ระบบสารเคลือบหน้าแผงโซล่าเซลล์ เป็นตาราง แสดงถึง ประสิทธิภาพ การรับแสง และค่าต่างๆ สำหรับ แผงโซล่าเซลล์ ที่ผ่านการเคลือบผิวแล้ว จะช่วย ให้ลดการ ทำความสะอาดและเพิ่มประสิทธิภา...
Visitors: 99,520