เคลือบรักษาความสะอาดด้วยตัวเอง (Self-Cleaning)

เป็นการเคลือบสาร self cleanning  โดยใช้หัวฉีดที่สามารถในการปล่อยละอองของน้ำยา ที่มีขนาดเล็กและละเอียดมากที่สุด ของ iwata

ภาพ 1 วัดพื้นที่ที่ต้องการจะเคลือบ

        2  เป็นการเคลือบ สารรักษาความสะอาดได้ด้วยตัวเอง

        3  เป็นการเคลือบ สารรักษาความสะอาดได้ด้วยตัวเอง

        4  เป็น v.d.o แสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

        5  เป็น v.d.o แสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

        6  เป็น v.d.o แสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

        7  เป็น v.d.o แสดงคุณภาพของผลิตภัณฑ์


  • Scan0002.jpg
    ระบบสารเคลือบหน้าแผงโซล่าเซลล์ เป็นตาราง แสดงถึง ประสิทธิภาพ การรับแสง และค่าต่างๆ สำหรับ แผงโซล่าเซลล์ ที่ผ่านการเคลือบผิวไปแล้ว จะช่วย ให้ลดการ ทำความสะอาด แผงโซล่าเซลล๋ ข้อแนะน...
Visitors: 58,719