แผงโซล่าเซลล์ (Self-Cleaning)

น้ำยา..ระบบสารเคลือบหน้าแผงโซล่าเซลล์  เป็นตาราง แสดงถึง ประสิทธิภาพ การรับแสง และค่าต่างๆ สำหรับ แผงโซล่าเซลล์ ที่ผ่านการเคลือบผิวแล้ว

จะช่วย ให้ลดการ ทำความสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพ แผงโซล่าเซลล๋.. ข้อแนะนำ.. ควรเคลือบ  ก่อนที่จะนำไปติดตั้ง เพราะ solar roof top  การขึ้นไปทำความสะอาดนั้นค่อยข้าง ยุ่งยากและอันตรายอาจเกิดความเสียหายได้

 


 

Visitors: 99,520