ผลการทดสอบเครื่องวัดค่าความร้อน

เป็นผลการวัดค่าความร้อน หลังจากการเคลือบ

 

Visitors: 91,186